Využite náš ZĽAVOVÝ SYSTÉM & NAKUPUJTE ZA MENEJ!

Každý zákazník už pri prvom nákupe získava zľavu vo výške 8 % na celý nákup.

Za každý ďalší nákup získate zľavu vo výške 10 % už navždy.

Pre získanie zľavy sa nemusíte registrovať, zľavu získate automaticky pri každej objednávke.

* Zľava sa nevzťahuje na produkty Biomineral D6.

KONTAKTUJTE NÁS

Neviete si rady? Napíšte nám!
E-mail: info@dotyky-duhy.sk
PO-PIA 9:00 - 17:00

» Reklamácia
Reklamácia

 

Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke.

Predávajúci prijíma reklamácie každý pracovný deň a to e-mailom na adrese info@dotyky-duhy.sk alebo štandardnou poštou zaslanou na adresu sídla predávajúceho alebo telefonicky na čísle 0907 741 142. Pre uplatnenie reklamácie na kvalitu je potrebné zaslať predmet reklamácie v pôvodnom obale a množstve na adresu sídla predávajúceho. Reklamačné konanie začne až po obdržaní reklamovaného predmetu. Kupujúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho a to buď emailom alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci vymení závadnú vec za nezávadnú, dodá kupujúcemu nový tovar, alebo vráti peniaze vo výške ceny podľa pôvodnej objednávky.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: info@dotyky-duhy.sk

Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom emailu, vyplňte prosím nasledujúci


Reklamačný formulár
* Meno a priezvisko:
* Ulica, číslo domu:
* Mesto:
* PSČ:
* Telefónne číslo:
* E-mail:
Predmet reklamácie:
* Názov výrobku:
* Cena výrobku:
* Číslo objednávky:
* Popis závady:
Podmienky ochrany osobných údajov

Spoločnosť Etapa, s.r.o. so sídlom Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO:45294712, DIČ:2022938280, IČ DPH: SK2022938280, zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd BA I., odd. Sro, vložka č.62116/B (ďalej len „správca“) v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/2017 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25.5.2018 informuje o zásadách spracovania, zhromažďovania a uchovávania osobných údajov svojich zákazníkov (ďalej len „Subjekt“) a to takto:
V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Etapa, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 45294712, DIČ: 2022938280, IČ DPH: SK2022938280, zapísaná v v Obchodnom registri Okresný súd BA I., odd. Sro, vložka č.62116/B, e-mail: info@dotyky-duhy.sk, mobil: 00421 907 741 142 (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Etapa, s.r.o., so sídlom Tematínska 4, 851 05 Bratislava
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ROZSAH SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. V prípade fyzickej osoby - súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa doručenia tovaru, Telefón, E-mail.
3.2. V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru, telefón, E-mail.

4. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1. Osobné údaje uvedené v odst. 3 bude Správca zhromažďovať, uchovávať a spracovávať v súlade s účelom, na základe ktorého boli zhromaždené - predaj tovaru (zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovania vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru), evidencia a zasielanie dokladov (faktúry, kúpne zmluvy a.i.) nevyhnutných pri obchodnom styku, komunikácia (informácie o aktuálnom stave objednávky, reklamácia a.i.), ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov (našim oprávneným záujmom je zaistenie ochrany a bezpečnosť našich systémov a našich zákazníkov, pri prevencii podvodov, riešení sporov a presadzovaní našich dohôd), marketingové ponuky (zasielanie obchodných informácií a marketingových ponúk v súčinnosti s predmetom podnikania).
4.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

5. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

6. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Slovenská pošta a.s.(doručovanie zásielok).

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
7.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

7.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať zaslaním e-mailu na našu emailovú adresu info@dotyky-duhy.sk.

7.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

7.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018
Podmienky ochrany osobných údajov

Spoločnosť Etapa, s.r.o. so sídlom Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO:45294712, DIČ:2022938280, IČ DPH: SK2022938280, zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd BA I., odd. Sro, vložka č.62116/B (ďalej len „správca“) v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/2017 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25.5.2018 informuje o zásadách spracovania, zhromažďovania a uchovávania osobných údajov svojich zákazníkov (ďalej len „Subjekt“) a to takto:
V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Etapa, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 45294712, DIČ: 2022938280, IČ DPH: SK2022938280, zapísaná v v Obchodnom registri Okresný súd BA I., odd. Sro, vložka č.62116/B, e-mail: info@dotyky-duhy.sk, mobil: 00421 907 741 142 (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Etapa, s.r.o., so sídlom Tematínska 4, 851 05 Bratislava
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ROZSAH SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. V prípade fyzickej osoby - súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa doručenia tovaru, Telefón, E-mail.
3.2. V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru, telefón, E-mail.

4. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1. Osobné údaje uvedené v odst. 3 bude Správca zhromažďovať, uchovávať a spracovávať v súlade s účelom, na základe ktorého boli zhromaždené - predaj tovaru (zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovania vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru), evidencia a zasielanie dokladov (faktúry, kúpne zmluvy a.i.) nevyhnutných pri obchodnom styku, komunikácia (informácie o aktuálnom stave objednávky, reklamácia a.i.), ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov (našim oprávneným záujmom je zaistenie ochrany a bezpečnosť našich systémov a našich zákazníkov, pri prevencii podvodov, riešení sporov a presadzovaní našich dohôd), marketingové ponuky (zasielanie obchodných informácií a marketingových ponúk v súčinnosti s predmetom podnikania).
4.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

5. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

6. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Slovenská pošta a.s.(doručovanie zásielok).

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
7.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

7.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať zaslaním e-mailu na našu emailovú adresu info@dotyky-duhy.sk.

7.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

7.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018
Opíšte text z obrázku: *
 
ZWExND