Využite našu AKCIU a NAKUPUJTE ZA MENEJ !

Každý zákazník už pri prvom nákupe získava zľavu vo výške 8 % na celý nákup.

Za každý ďalší nákup získate zľavu vo výške 10 % už navždy.

Pre získanie zľavy sa nemusíte registrovať, zľavu získate automaticky pri každej objednávke.

Zľava sa nevzťahuje na produkty Biomineral D6.


» Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky.

 

I. Všeobecné ustanovenia

Pre obchodné vzťahy medzi  Etapa s.r.o. a kupujúcim  platia výhradne nasledujúce všeobecné obchodné podmienky v platnom znení v dobe vykonania objednávky. Nasledujúce obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.dotyky-duhy.sk . Iné  podmienky, zmeny alebo  doplnenia tejto zmluvy sú platné iba v prípade, že boli písomne potvrdené Etapa s.r.o..

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Pre predaj konečnému spotrebiteľovi  v zmysle zákona na ochranu spotrebiteľa  platia uvedené obchodné  podmienky len pokiaľ zákon na ochranu spotrebiteľa  nestanovuje iné nutné ustanovenia. V prípade, že sa jednotlivé ustanovenia nasledujúcich všeobecných obchodných podmienok stanu neplatnými, tým pádom sa ich platnosť nedotýka ostatných obchodných podmienok.

Právne vzťahy, vzniknuté uzatvorením kúpnej zmluvy, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

II.  Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá v pracovné dni do 24 hodín. Potvrdenie objednávky obdržíte zaslaním potvrdzujúceho emailu na vašu emailovú adresu.

III. Zrušenie objednávky

Každú objednávku je možné zrušiť najdlhšie však nasledujúci  deň po jej odoslaní, a to telefonicky, emailom,  bez uvedenia dôvodu. Potrebné je uviesť  meno, email a popis objednaného tovaru.

IV. Ceny

Uvedené ceny sú v Eurách, vrátane zákonom stanovenej DPH, okrem prepravných nákladov. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú prepravné náklady účtované kupujúcemu na viac k faktúre. Z akciového tovaru neposkytujeme dodatočné zľavy.

V. Dodanie tovaru

Dodanie objednaného tovaru sa uskutočňuje na účet kupujúceho. Čiastočne dodávky sú možné a sú zvlášť dohodnuté. U objednávok v rámci BA účtujeme poštovné vo výške 2,50,- Eur vrátane DPH. U objednávok v rámci celej SR mimo BA účtujeme poštovné vo výške 4,- Eur vrátane DPH. Pri doprave Kuriérom v ramci celej SR účtujeme poštovné vo výške 5,99,- Eur vrátane DPH.

Termín dodania objednaného tovaru je 3-5 pracovných dní. Údaje o dodacej lehote sú nezáväzné.

Dodávky sú uskutočňované pokiaľ je tovar skladom. Ak je tovar vypredaný alebo bude dodaný neskôr, budeme Vás o tom informovať. Expedícia objednaného tovaru trvá najviac 2 týždne od prijatia objednávky.

Objednaný tovar vám môžeme zaslať uvedenými spôsobmi:

  • Slovenskou poštou, a.s., bežná poštová zásielka alebo balík (v rámci celej SR),
  • Kuriérom Slovenskej pošty v rámci celej SR.

Reklamáciu z dôvodu poškodenia prepravou má  kupujúci  za povinnosť dať písomne na vedomie ihneď po obdŕžaní tovaru ako prepravnej službe tak i Etapa s.r.o., avšak najneskôr  do 2 dní od prevzatia tovaru.

!Tovar do ZAHRANIČIA nezasielame!

Platba

Za tovar je možné zaplatiť:

  • Dobierkou - priamo na Pošte v SR,
  • Prevodom alebo hotovostným vkladom na účet ČSOB, č. účtu: 4018759005/7500, ako variabilný symbol použite prosím číslo objednávky. Tovar expedujeme ihneď po prijatí platby na náš účet.

V prípade zmeny adresy kupujúceho je nutné túto skutočnosť oznámiť  Etapa s.r.o.

Miestom plnenia pre dodávku a platby je sídlo firmy Etapa s.r.o..

VI. Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamácia

Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke.

Predávajúci prijíma reklamácie každý pracovný deň a to e-mailom na adrese info@dotyky-duhy.sk alebo štandardnou poštou zaslanou na adresu sídla predávajúceho alebo telefonicky na čísle 0907 741 142. Pre uplatnenie reklamácie na kvalitu je potrebné zaslať predmet reklamácie v pôvodnom obale a množstve na adresu sídla predávajúceho. Reklamačné konanie začne až po obdržaní reklamovaného predmetu. Kupujúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho a to buď emailom alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci vymení závadnú vec za nezávadnú, dodá kupujúcemu nový tovar, alebo vráti peniaze vo výške ceny podľa pôvodnej objednávky.

Vrátenie tovaru

Kupujúci môže v priebehu 14 kalendárnych dní písomne (e-mailom) alebo prostredníctvom spätného zaslania tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy. Spätné zaslanie tovaru  je na náklady kupujúceho. Etapa s.r.o. si ponecháva pri refundácii kúpeného tovaru právo na zníženie hodnoty pri poškodení alebo čiastočnom použití tovaru.

VII. Výhradné vlastníctvo
Expedovaný tovar zostává až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti Etapa s.r.o.

VIII. Záruka

Pokiaľ  dôjde k  skutočnosti, že zásielka nie je  úplná a tovar ktorý je na faktúre nie je v zásielke obsiahnutý, prípadne je zaslaný omylom iný tovar, je potrebné o tejto skutočnosti písomne informovať dodávateľa. Tento tovar  je buď doposlaný, alebo nahradený a v prípade skutočnosti, že tovar nie je momentálne skladom, je vystavený dobropis a čiastka za nezaslaný tovar je kupujúcemu poslaná na účet.

IX. Ochrana osobných údajov

Kupujúci dáva súhlas k uloženiu a spracovaniu osobných údajov, ktoré sú  obsiahnuté v kúpnej zmluve a ktoré zhromaždila Etapa s.r.o. Osobné údaje objednávateľa nebudú  k dispozícii a k využitiu tretím osobám.

X. Zákony a predpisy:

  • Obchodný zákonník 513/1991 Zb. §409.
  • Zák. č. 108/2000 Zb.§12 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.
  • Zák. č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov.
ZGZhYTQ1Y