Úvod »Flakóny Equilibrium» Equilibrium B112 - Tyrkysová/Stredný odtieň Kráľovsky modrej


        

Equilibrium B112 - Tyrkysová/Stredný odtieň Kráľovsky modrej

Archanjel Israfel

skladom

 

Cena: bez DPH : 26,67 €
Cena: s DPH (20 %):
32,00 €

do košíka:
  ks  

NARODENÝ 14. DECEMBRA 2014 O 12:12 GMT

Prvé myšlienky

Vo vnútri B112 môžeme vidieť hlboké spojenie s flakónom B33 Delfín. Toto spojenie je cez tyrkysovú a kráľovskú modrú farbu. V skutočnosti môžeme vidieť v jednom flakóne B112 štyri flakóny Delfína (1 + 1 + 2 = 4). Násobením 33 x 4 dostaneme 132 čo je číslo tohoto flakóna (112) plus číslo flakóna B20 Dieťa hviezd (112 + 20 = 132). Táto rezonancia je priamo spojená s Delfínom plávajúcim oproti s podporou Dieťaťa hviezd.

Táto fľaška je tiež o tých, ktorí hľadajú svoj pravý účel, poslanie na zemi. Prečo sú tu a ako sa spoja s tým čo je od nich žiadané.

B112 je tiež dvojnásobný St Germain (B56) (56 + 56 = 112). (5 + 6 = 11, 5 + 6 = 11) St. Germain má silný odkaz transmutácie a synchronicity, o ktorých sa bude pojednávať nižšie v poznámkach o Israfelovi. Tento numerologický rozklad je stavebným pilierom nasledujúceho textu.

Israfel je podľa starých textov popisovaný ako energeticky veľmi silný Archanjel, ktorý stelesňuje kreatívny aspekt Logos mužský/ženský aspekt Boh/Bohyňa a ich kreatívna komunikácia srdca je vyjadrená piesňou a oslavou tancom. Otvorením našich sŕdc zvukom Israfel uľahčuje komunikáciu duše.

Transformačný aspekt v tomto flakóne je nevyhnutný pre porozumenie tomu, čo nám tento archanjel ponúka. Keď nás konkrétny rytmus ťahá do tanca, táto konkrétna hudobná kombinácia sa nás dotýka, vstúpi do pohybu oslava, ktorá je súčasťou inšpirácie Israfela.

Israfel je trubadúr a rovnako ako Archanjel Gabriel nás prebúdza, do toho, čo leží v hlbších úrovniach našej vnútornej hviezdy. Toto spojenie môžeme vidieť vo farbách – ku kráľovskej modrej je komplementárna farba zlatá; kráľovskú modrú máme v Israfelovi a zlatú v Gabrielovi (B95).

Keď vidíme kráľovskú modrú v ktoromkoľvek flakóne, môžeme uvažovať nad implikáciami spojenia kráľovskej modrej a zlatej, kde práve zlatá nás spája so všetkými našimi energetickými centrami. Takto je to aj s Israfelom. Kráľovská modrá spodnej časti flakónu prináša odhaľovanie vízie a nášho skutočného potenciálu, našich talentov a darov (cez spojenie so zlatou farbou, ktorá predstavuje spojenie so všetkými energetickými centrami a hviezdou vo vnúti nás).

Z vnútra vrchnej časti flakónu, keď sa vedome dotýkame tyrkysového procesu individuácie, procesu, ktorý je tvorivou komunikáciou našich sŕdc, dostaneme sa do pozície byť schopní dotknúť sa toho z vnútra našej zlatej hviezdy. Skutočné Ja tak komunikuje cez nás tak, že sa staneme cestou a rovnako je náš vnútorný Logos reaktivovaný z vnútra.

Teraz je rozhodujúci čas pre zmeny. Niektoré môžu predstavovať potrebné výzvy a niektoré môžu obsahovať potenciál usporiadať veci do nového poriadku. Israfel požaduje, aby sme v tejto prechodnej dobe žiadali anjelov o pomoc a podporu. Israfel nám pomáha volať našim pravým hlasom, hlasom nášho srdca cez našu vnútornú hviezdu, aby sme dosiahli na anjela, ktorý tam práve je, a aby sme spolu mohli pracovať na zvítaní sa s milovaným. I

Israfel je nazývaný Serafínom a osloviť ho menom znamená otvoriť piatu bránu, ktorá súvisí s hrdlom (5. čakra). Energia prichádzajúca cez B65 fialová/červená (potenciál neba na zemi, kde hlava je v nebi a nohy na zemi) je prítomná v piatej bráne. Piata brána má taktiež dočinenie s 5. čakrou a energia, ktorá cez ňu prúdi je podporovaná tyrkysovou farbou Israfela.

B112 môžeme vnímať ako pomoc pri odstraňovaní nevedomosti, ignorancie, odstraňovaní toho čo stojí v našej ceste, a zakrýva to čo je pred nami. Niekedy tento koncept prekážky, ktorý musí byť prekonaný má spojitosť s drakom. O Israfelovi môžeme rozmýšľať ako o anjelovi, ktorý ruší negatívnu spojitosť s dračou energiou. V tomto je cítiť hlboké spojenie s Archanjelom Michaelom.

Israfel sa označuje za jedného z novších anjelov v zástupe Archanielov. Israfel nás podporuje čerpať z našej pravej prirodzenosti, podstaty, nášho pravého Ja, našej transcendentálnej reality bytia. Je v ňom pocit znovuzrodenia, ktorý započal Archanjel Gabriel (B95).

Taktiež je tu spojenie s islamom a prorokom Mohamedom. Israfel bol Archanjel, ktorý prišiel za Mohamedom, a povolal ho na cestu proroka. Štyria Archanjeli považovaní za najposvätnejších v tradícii Sufi: Gabriel, Michael, Azrael, Israfel. Jediný z týchto štyroch Archanjelov, ktorý sa vrátil ku zdroju a bol neúspešný bol Azrael.

Israfel sa dokáže simultánne zjaviť na rôznych miestach. Je Archanjelom pre nový vek. Prichádza k tým, ktorí spia, aby ich prebudil do reality toho čo sa od nich očakáva, s čím súhlasili pred príchodom do tejto inkarnácie, aby im pomohol prebrať sa z narkózy výchovy a spoločensky podmienených vzorcov do ich skutočného potenciálu oslavy a tvorivosti. Je čas vidieť veľkoleposť darov, o ktoré sme žiadali a ktoré nám boli dané. Je čas používať tvorivosť na našej ceste prebudenia sa do Ja Som.

V islame Israfel znamená „Ten ktorý horí“. Je tu úzke spojenie s Jeruzalemom a Mojžišom. V kresťanskej literatúre je Israfel hlboko spájaný s Archanjelom Rafaelom. V systéme Aura-Soma je Rafael kráľovská modrá/kráľovská modrá (B96). Kráľovská modrá sa v spodnej frakcii neobjavuje príliš často a zdôrazňuje tu dôležitosť hlbokého zmyslu Israfela pre jasné videnie, vnímanie, ktoré sa nachádza v hĺbke kráľovskej modrej. B112 by nám mohla pomôcť s našimi smútkami a utrpením, ktoré súvisia so stratou a umožniť nám viac pracovať na odpútaní sa a na schopnosti nechať veciam voľný priebeh.

Islam hovorí, že Israfel bol poslaný spolu s ďalšími tromi archanjelmi Michaelom, Gabrielom, Azraelom do štyroch kútov zeme, aby pozbierali prach zeme, a z tohto prachu sa narodil Adam Kadmon (označovaný v Kabale ako prvý muž). Celková spojitosť so štyrmi kútmi je známa aj z iných tradícií. Odvolávajúc sa na Israfela, ktorý je schopný dotknúť sa svojimi krídlami každého zo štyroch pilierov, ktoré podopierajú základy existencie.

V Egyptskej mytológii má Israfel silné spojenie s Thoth (Boh mysle, inteligencie, premýšľania, racionality a logiky) a s Anubisom (Lordom posvätných plání). Vieme tiež, že Israfel súvisí s jadrom Aura-Soma systému, s budovaním svetelných tiel a s alchýmiou zlata z vnútra nás. Pripravenosť pozrieť sa na to, čo je od nás žiadané, nieje vždy ľahká cesta. Posledná poznámka sa týka astrologického načasovania zrodenia tohto flakónu: medzi 24. júnom 2012 a 16. marcom 2015 dochádza k siedmim kvadratúram medzi Uránom a Plutom a každá z nich svojim dielom prispieva k zrodu veku Vodnára. K šiestej z týchto kvadratúr prišlo práve 14. - 15. decembra a podľa niektorých astrológov je téma tejto kvadratúry „získavanie vízie“. Ide o synchrónny proces s Israfelovým posolstvom, ktoré nás prebúdza k nášmu pravému Ja.

V AuraSoma systéme sa Urán vzťahuje k tyrkysovým flakónom (43, 62, 45 a 75), zatiaľ čo téma vízie súvisí s kráľovskou modrou. Počas týchto kvadratúr medzi Uránom a Plutom sme povolaní budovať nový svet založený na pravde. Israfel tento proces podporuje tým, že uvoľňuje potenciál transformácie k novému poriadku vecí.

 

S láskou ako vždy Mike.

OTBiNmJmN