TOP PRODUKTY

Cena: 6,50 €
skladom
Cena: 27,00 €
skladom
Cena: 12,00 €
skladom

Využite našu AKCIU a NAKUPUJTE ZA MENEJ!

Každý zákazník už pri prvom nákupe získava zľavu vo výške 8 % na celý nákup.

Za každý ďalší nákup získate zľavu vo výške 10 % už navždy.

Pre získanie zľavy sa nemusíte registrovať, zľavu získate automaticky pri každej objednávke.

Zľava sa nevzťahuje na produkty Biomineral D6.


KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@dotyky-duhy.sk
Kvôli časovej vyťaženosti preferujeme e-mailový
kontakt. Ďakujeme za pochopenie.
tel: +421 907 741 142 (9:00 - 18:00)

O nás & Kontakty
O nás.

Spoločnosť Etapa, s.r.o. bola založená v roku 2009. Naša cesta sa začala pri zoznámení sa s metódou Pilates. Po absolvovaní školení u pani Marty Koleničovej sme začali organizovať kurzy pre širokú verejnosť. Séria životných udalostí nám priniesla do cesty ďalšie úžasne metódy, ktoré nám pomohli lepšie pochopiť seba samých a cestu po ktorej kráčame. Neskôr v roku 2012 sme sa rozhodli založiť internetový obchod s názvom dotyky-duhy. Názov dotyky-duhy je sybmolický. Dúha je krása v hre protikladov. - Mark Dzirasa /Kto by chcel mať stále len slnečno, nikdy by neuvidel krásu dúhy. Dúha sa objaví jedine vtedy keď je zároveň slnečno a zároveň daždivo. Dúha nám pripomína, že krása je tam, kde prijímame aj smiech, aj slzy./ Našim cieľom je ponúknuť vám nástroje a produkty pre váš osobný rozvoj a tiež produkty, ktoré vám pomôzu zlepšit si zdravie.
Zameriavame sa na tieto oblasti:
  • poradenstvo a predaj Tkanivových-bunkových solí. Ide o systém 12-tich minerálnych látok, ktoré sa nachádzajú v tkanivách a bunkách ľudského organizmu. Na základe odbornej konzultácie s vyškoleným poradcom je možné odporučiť presný typ tkanivovej soli, ktorú je potrebné v tele doplniť a tak riešiť príčinu zdravotných ťažkostí – ako fyzických tak aj psychických.
  • odborné konzultácie a predaj produktov liečebného systému Aura-Soma®, je to spôsob sebapoznávania a osobného rozvoja. Pre bližšie zoznámenie sa s týmto terapeutickým systémom a jeho produktmi ponúkame možnosť absolvovania odbornej konzultácie s vyškoleným praktikantom.
  • predaj Bachových kvetových esencií. Na ich výrobu sa používajú výluhy kvetov vybraných rastlín. Metódu zaviedol v r.1928 Dr.Edward Bach v Anglicku. Podľa neho je väčšina ľudských chorôb spôsobená negatívnym stavom mysle. Preto určil 38 kvetových esencií, ktoré majú schopnosť utíšiť a vyliečiť tieto stavy.
  • predaj  Prírodných éterických olejov, vôňa rastlinných silíc priaznivo pôsobí na náš nervový systém a emócie a spúšťa ozdravný proces celého organizmu.
  • ponúkame pravidelné kurzy a hodiny metódy Pilates, či už pre širokú verejnosť, firmy alebo individuálne hodiny. Pilates je cvičenie, ktoré spája prvky rehabilitačného cvičenia a východných cvičebných systémov, z ktorých najviac výrazný je vplyv jogy. Bližšie informácie nájdete na stránke www.pilates-bratislava.sk

KONTAKT

Internetový obchod www.dotyky-duhy.sk
Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Tvarožková
Tel.: +421 907 741 142
E-mail: info@dotyky-duhy.sk

Zákaznický servis
Sme pre Vás k dispozícií denne od 9:00 do 18:00hod.
Tel.: +421 907 741 142
E-mail: info@dotyky-duhy.sk

Osobné vyzdvihnutie tovaru
Kamennú predajňu zatiaľ neprevádzkujeme. Uvedená adresa Tematínska 4, Bratislava
je adresa, na ktorú je registrované naše sídlo firmy (fakturačná adresa).

Prevádzkovateľ obchodu
Etapa, s.r.o.
Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO: 45294712
DIČ: 2022938280
IČ DPH: SK2022938280
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd BA I., odd. Sro, vložka č.62116/B
Sme platcami DPH.

Bankové spojenie
ČSOB, a.s. Bratislava,
IBAN: SK2375000000004018759005

Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax. č.: 02/ 58272 170
e-mail: ba@soi.sk

Ak máte na nás otázku alebo sa chcete ohľadom čohokoľvek informovať stačí nás kontaktovať na vyššie uvedom telefónom čísle, e-mailovej adrese alebo použite

Kontaktný formulár
* Meno a priezvisko:
* E-mail:
* Odkaz:
Ochrana osobných údajov.

Prevádzkovateľ internetového systému www.dotyky-duhy.sk je spoločnosť Etapa, s.r.o., so sídlom Tematínska 4, Bratislava 851 05, IČO: 45294712, DIČ: 2022938280, IČ DPH: SK2022938280, zapísanou v Obchodnom registri Okresný súd BA I., odd. Sro, vložka č.62116/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi.
Osobné údaje kupujúceho, ktoré nám poskytne, po registrácii alebo prijatí objednávky slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov. Ukladané sú nasledujúce osobné údaje: V prípade fyzickej osoby - súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa doručenia tovaru, Telefón, E-mail. V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru, telefón, E-mail.
V zmysle Zák.č.122/2013Z.z o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového www.dotyky-duhy.sk sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám okrem tým, kde sme povinný poskytovať osobné údaje podľa zákona a to napríklad Slovenská pošta, Slovenská obchodná inšpekcia, daňové orgány alebo orgány činné v trestnom konaní.
Osobné údaje v našom mene spracúvajú sprostredkovatelia, najmä Slovenská pošta, v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru.
Zároveň sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA (DOTKNUTEJ OSOBY)
Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje.
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
Zákazník má na základe ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
• a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
• b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
• c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
• d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
• g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
• h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Ochrana osobných údajov.

Prevádzkovateľ internetového systému www.dotyky-duhy.sk je spoločnosť Etapa, s.r.o., so sídlom Tematínska 4, Bratislava 851 05, IČO: 45294712, DIČ: 2022938280, IČ DPH: SK2022938280, zapísanou v Obchodnom registri Okresný súd BA I., odd. Sro, vložka č.62116/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi.
Osobné údaje kupujúceho, ktoré nám poskytne, po registrácii alebo prijatí objednávky slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov. Ukladané sú nasledujúce osobné údaje: V prípade fyzickej osoby - súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa doručenia tovaru, Telefón, E-mail. V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru, telefón, E-mail.
V zmysle Zák.č.122/2013Z.z o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového www.dotyky-duhy.sk sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám okrem tým, kde sme povinný poskytovať osobné údaje podľa zákona a to napríklad Slovenská pošta, Slovenská obchodná inšpekcia, daňové orgány alebo orgány činné v trestnom konaní.
Osobné údaje v našom mene spracúvajú sprostredkovatelia, najmä Slovenská pošta, v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru.
Zároveň sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA (DOTKNUTEJ OSOBY)
Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje.
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
Zákazník má na základe ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
• a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
• b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
• c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
• d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
• g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
• h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Opíšte text z obrázku: *
 
MjliOD